Senátor Josef Kaňa

Ing. Josef Kaňa

Úvodní stránka
Podpora rodiny
Přijďte k volbám
Životopis
Volební obvod
Kancelář
Fotogalerie
Jak jsem hlasoval
Napište mi
Odkazy


Je třeba pomoci drobným vinařům


Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

O mé kandidatuře na senátora rozhodl jednoznačný názor okresní nominační konference KDU-ČSL. Znám region, jednotlivá města i obce, nespočet jejich obyvatel osobně. Záleží mi na rozvoji a prosperitě našeho kraje. Mám zkušenosti a kontakty, zejména z posledních dvou let, kdy jsem předsedal Klubu senátorů KDU-ČSL. Dařilo se mi vést úspěšně řadu důležitých jednání s kluby vládních i opozičních stran. Myslím si, že právě toto mohu v budoucnu ještě více a intenzivněji zúročit ve prospěch našeho kraje. Je rozpracováno mnoho projektů a akcí, které potřebují silnou podporu, já ji nabízím.

Na jakou vrstvu voličů jste se v kampani zaměřil?

V kampani chci oslovit všechny občany. V minulých letech jsem se jako senátor snažil být senátorem všech. Veřejnost ví, že jsem člen KDU-ČSL a že mám někdy i vyhraněné postoje. Je ale povinností senátora zabývat se i problémy lidí, kteří mají jiné názory.

Kolik peněz jste do kampaně vložil ze svého, kolik přispělo politické uskupení, za které kandidujete?

KDU-ČSL přispěla na mou kampaň 350 tisíci korunami, já zatím 60 tisíc korun.

Kterého ze soupeřů ve volbách se obáváte?

Každý z kandidátů představuje nějakou skupinu, názor. Téměř všechny znám, respektuji je a oceňuji zatím korektnost volebního soupeření. Proto nechci nikoho favorizovat.

Čemu byste se chtěl v případě zvolení věnovat, o co budete usilovat?

Poslední dva roky jsem členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V této práci chci pokračovat i v budoucnu. Mé priority jsou: nezadlužovat více stát, provést reformu veřejných financí s minimálními sociálními dopady, omezit administrativu pro malé a střední podnikatele a živnostníky, současně snížit jejich daňové zatížení a tím zvýšit zaměstnanost. Podporovat rodiny s dětmi a společenskou prestiž rodiny, přijetí důchodové reformy a reformy zdravotnictví. Rozvoj venkova a zemědělství, včetně zajištění finančních zdrojů od státu, kraje i fondů EU, zjednodušení administrativy pro vinaře. Perspektiva našeho vinařství je sice ve větších vinařstvích, ale drobní vinaři se svými sklepy k naší tradici a krajině patří. V tomto směru je nutno novelizovat příslušné zákony a nařízení.

Co považujete za hlavní problém našeho regionu a jak byste přispěl k jeho řešení?

Hlavním problémem je vysoká nezaměstnanost. Řešení je v malých a středních podnicích, ve službách a zemědělské produkci, rozvoji turistiky, vinařství i tradic kraje. Problémem je dopravní infrastruktura, silnice, obchvaty měst Hodonína a Strážnice. A také vyřešení situace ve zdravotnictví, zvláště v nemocnicích v Kyjově a v Hodoníně.

Jak byste naložil se senátorským platem?

Žádné jiné příjmy nemám, tedy jej využívám k běžné spotřebě. Část svého příjmu pravidelně věnuji na podporu humanitárních, charitativních i kulturních akcí.

***

Ing. Josef Kaňa

KDU-ČSL

věk:
61
politická příslušnost: KDU-ČSL
vzdělání: vysokoškolské
současné povolání: senátor
bydliště: Dolní Bojanovice
rodina: ženatý, dcera, syn, 5 vnuků
majetkové poměry: rodinný dům, vinný sklep, auto Mazda 323, auto Seat Ibiza
koníčky: národopis a lidová kultura, vinařství, přátelé
jsem pro: aby se v naší zemi žilo dobře slušným a pracovitým lidem, aby se hrubost a podvody nevyplácely, aby vždy bylo i v politice místo pro zdravý, selský rozum
jsem proti: všemu, čím stát zbytečně komplikuje život poctivým lidem, přebujelé administrativě, arogantním úředníkům, proti korupci, fanatismu ve všech podobách


(Vyšlo ve Slovácku 2.11.2004.)