Senátor Josef Kaňa

Ing. Josef Kaňa

Úvodní stránka
Je třeba pomoci drobným vinařům
Přijďte k volbám
Životopis
Volební obvod
Kancelář
Fotogalerie
Jak jsem hlasoval
Napište mi
Odkazy


Chci prosadit podporu rodiny


Současná doba zakládání rodin příliš nepřeje. Kariéra dostává přednost před založením klasické rodiny potvrzené sňatkem. Stát může těžko naléhat na lidi a nutit je, aby takto konali. Domnívám se, že je potřebné dosáhnout toho, aby rodina nebyla ekonomickou nevýhodou, ale aby byla v rámci společnosti prestižní. Snažím se prosazovat, aby stát k tvorbě takových podmínek využíval následující nástroje:


1. Rodina a důchodové zabezpečení

KDU-ČSL se podařilo při změnách důchodového systému v rámci reformy veřejných financí prosadit zachování rozdílné úrovně důchodového věku pro ženy s dětmi. Platí, že čím více dětí bude žena mít, tím dříve může odejít do důchodu. Takto jsou ženy s dětmi zvýhodněny před bezdětnými ženami.

Také při další možné reformě důchodového systému hodlám prosazovat podporu rodiny a to tak, aby stát daňově zvýhodňoval ty rodiče, kteří věnují svůj čas a úsilí péči a výchově dětí.


2. Rodina a bydlení

Každý mladý pár si chce před založením rodiny najít svůj domov. To je v současné situaci velice obtížné, protože trh s byty trpí regulací nájemních cen, což způsobuje špatnou dostupnost bytů. Vyřešení otázky deregulace nájemného považuji pro rodinnou politiku za klíčové.

Dále budu podporovat daňové zvýhodnění či částečnou úhradu úroků při splátkách hypoték pro mladé rodiny. Je důležité, aby hypoték mohly využívat i rodiny ze střední vrstvy.

Prosazuji větší zvýhodnění stavebního spoření se státním příspěvkem za podmínky, že naspořené peníze budou použity skutečně jen na bydlení.


3. Rodina a daně

Ve vládě se nám podařilo prosadit společné zdanění manželů, které může výrazně pomoci rodinám, ve kterých mají partneři značně odlišné příjmy. Dalším důležitým krokem je sleva na dani za dítě, kdy rodič uspoří výrazně více než při odpočtu pro snížení daňového základu. Rodinné spoření se státní podporou na bydlení či vzdělávání dětí by mělo být odpočitatelnou položkou od základu daně.


4. Rodina a trh práce

Jednou z nejohroženějších skupin na trhu práce jsou matky s dětmi. Obávám se, že další regulace a příkazy zaměstnavatelům by v této věci byly kontraproduktivní. Stát může matky s dětmi na trhu práce zvýhodnit například tak, že zaměstnavateli bude poskytnuta sleva na dani z příjmu nebo na sociálním pojištění.


Proč je nutné podporovat rodinu

Demografický vývoj v České republice je alarmující. Porodnost klesla na 1,17 dítěte na jednu plodnou ženu v r. 2002, což nás řadí na jedno z posledních míst v Evropě. Za posledních deset let je zřejmý růst podílu mimomanželsky narozených dětí – z 8,6 % v r. 1990 na 28,4 % v r. 2003. Naděje na dožití při narození se zvýšila na 72 let u mužů a na 78 let u žen.

Populace stárne. Do pasti se nedostává jen důchodový systém, ale i celá společnost. To se musí řešit.